Ziekenzalving

In de ziekenzalving ontvangt de zieke de kracht en de moed om zijn ziekte en pijn te verbinden met het lijden van Christus, in het geloof dat hij eens mag delen in het nieuwe leven van Christus. Zo houdt de ziekenzalving een zending in: de opdracht om in verbondenheid met Christus het vaste vertrouwen te bewaren dat het ziek zijn en het sterven niet het laatste woord hebben. Met Christus loop je als zieke nooit verloren en is je leven geen doodlopende weg. Lees meer in de folder. klik op het plaatje om de folder te openen.

Voorkant ziekenzalving

Praktische informatie over de ziekezalving binnen onze parochie vindt u in de brochure ziekenzalving H Augustinus augustus 2016

Het is mogelijk om de ziekenzalving  te ontvangen indien de situatie dit vereist.  Om gesterkt te worden in het ziekteproces, om beterschap, als u een leeftijd bereikt waarvan u zelf vindt dat u ”een steuntje” nodig heeft. U kunt de pastorie hiervoor bellen, op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur (telefoon 070   5114262), of per e-mail: secretariaat@sintjozefwassenaar.nl