Vormsel

Het sacrament van het Vormsel is doorgaans het derde sacrament dat een Katholieke gelovige ontvangt in de loop van zijn of haar leven. Het is het sacrament van de Geest, een Pinksterfeest voor iemand persoonlijk. Het sacrament van het Vormsel is sterk verbonden met het sacrament van de Doop. Wie het Vormsel ontvangt wordt, in de visie van de Kerk, leerling van Christus. Hij of zij ontvangt een eigen opdracht om, in de kracht van Christus, mee te bouwen aan het Koninkrijk van God.

Het Heilig Vormsel wordt ieder jaar toegediend door de bisschop van Rotterdam of diens plaatsvervanger. Vormelingen worden uitgenodigd op het moment dat zij in groep 8 van de basisschool zitten. In de aanloop naar de toedeining van het Vormsel nemen de kinderen deel aan een voorbereidingsproject. Gedurende een aantal avonden wordt gesproken en nagedacht over de manier waarop het geloof wordt beleefd. Bij het project wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het Internet op dat gebied heeft.

Contactpersoon:

  • Mevrouw Anne-Marie van Spronssen-van der Kroft
  • telefoon 070 51 18 614