Uitvaart

Een belangrijke dienst die wij als parochiegemeenschap bewijzen aan de mensen die bij onze gemeenschap horen, is het verzorgen van goede en liefdevolle uitvaarten. Iedereen die het overlijden van een dierbare heeft meegemaakt, weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om op een goede manier afscheid te nemen.

Praktische informatie over het regelen van een uitvaart binnen onze parochie vindt u in de brochure uitvaarten H. Augustinus augustus 2016

Het kan voor u  troostend zijn om de uitvaart van uw dierbare overledene in de Sint Jozefkerk te laten plaatsvinden. Neemt u hiervoor contact op met de pastorie, telefoon 070 5114262, van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur, Per e-mail is uiteraard ook mogelijk: secretariaat@sintjozefwassenaar.nl