Periodieke gift

Periodieke schenkingen voor een periode van minimaal vijf jaar of meer zijn volledig aftrekbaar voor de inkomsten belasting, ongeacht het bedrag van de schenking en de wijze van betaling, bijvoorbeeld als bedrag in één keer of als een periodieke betaling, bijvoorbeeld per maand.

Om van deze vorm van aftrek te kunnen profiteren moet u het voornemen tot periodieke schenking samen met uw kerk vastleggen in een door de Belastingdienst goedgekeurd formulier.

Uw gift is geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gift komt dus volledig ten goede van uw kerk.

U kunt dit formulier hier downloaden. Na invulling kunt u dit inleveren bij het secretariaat, Van Cranenburglaan 31,  Wassenaar. Na completering door de Parochie krijgt u dit gesigneerd door de gemachtigde van de Parochie retour voor uw eigen administratie

Deze bijdragen zijn erg belangrijk. het betreft ca 70% van de totale begroting.

Administratie kerkbijdrage:

J.T. Klein( voorheen penningmeester)
tel: 070-5110804

J.P.A. Rijnbeek
tel: 070-5110771

Gironummer Kerkbalans: NL37 INGB 0000550896

t.n.v. Administratie Kerkbijdragen Sint Jozefkerk