Pastoraat

PASTORAAT, KERKOPBOUW EN MISSIONERING

Werkgroep Wijkcontactpersonen

Deze werkgroep is het ”oog en oor” van de parochie.

De vrijwilligers verzorgen een bezoekje aan huis bij verdriet

(overlijden, echtscheiding) en vreugde (Doopsel, Eerste Communie,

Vormsel, of een belangrijke feestdag). De wijkcontactpersonen

zijn belangrijk om het contact tussen parochianen onderling te verstevigen

en behouden.

Werkgroep Kerkopbouw en Missionering

Hieronder vallen diverse werkgroepen:

Café Noir verzorgt koffie na de viering

Kerkpoetsgroep verzorgt een blinkend schone kerk

Bloemversiergroep is altijd bezig om met bloemen en groen de kerk

nog mooier te maken.

Pastoriedienstgroep heet u welkom in de pastorie met koffie

en een gesprekje.

Klussengroep verzorgt reparaties.