Vieren

LITURGIE EN KERKMUZIEK

Werkgroep Liturgie:

De Stuurgroep Liturgie vergadert twee- tot driemaal per jaar.

Koren:

De Magnificat Cantorij repeteert op dinsdagavond in SION.

Koor The New Voices houdt haar koorrepetitie op

maandagavond in SION.

Cantores:

Indien er geen koor is, wordt er een cantor actief.

De cantor begeleidt de samenzang, en zingt de psalm.

 

N.B. Ieder koor is lid van de NSGV (Nederlandse  Gregoriusvereniging)

van het Bisdom Rotterdam.