Dienen

DIACONIE EN MOV

Werkgroep Diaconie

Vanuit de Werkgroep Diaconie is er een aantal mensen actief voor het

Straatpastoraat in Den Haag. Een keer per kwartaal wordt daar een

warme maaltijd verzorgd in het Stadsklooster, Westeinde te Den Haag.

Werkgroep M.O.V.

Missie, Ontwikkeling en Vrede.

Ten aanzien van de Adventsactie en Vastenactie wordt het initiatief

genomen om dit onder de aandacht van de parochianen te brengen.