Gezinsmiddag

Op 8 oktober is in onze parochie de eerste gezinsmiddag H. Augustinus. Alle gezinnen uit de
hele parochie zijn van harte welkom. De middag is bedoeld als geloofsverdieping voor ieder
op zijn eigen niveau en ook als kans om elkaar als gezinnen te ontmoeten. De middag gaat om
12.30 uur van start met een gezamenlijke lunch, daarna verdelen we ons in groepen. De
ouders krijgen een inleiding van pastoor Hagen met als thema de liefde. Wat kan Christus,
Maria, de Kerk, voor ons betekenen op het vlak van de liefde? De kinderen t/m groep 6 gaan
spelenderwijs in gesprek met de blauwe zusters over Jezus. De tieners gaan met de jongeren
van RKJ Augustinus en kapelaan Boris naar de scouting. Actie en nadenken over geloof gaan
deze middag samen! Van harte aanbevolen.

[Lees meer…]

”The New Voices” zoekt een dirigent

Vanwege de zwangerschap van onze huidige dirigente is het koor The New Voices op zoek naar een plaatsvervangend dirigent (m/v). In eerste instantie zoeken wij iemand voor de periode van eind augustus tot na Kerstmis 2017.

Wij repeteren iedere maandagavond en wij zingen één keer in de maand op de vierde zondag in de viering.

De vergoeding is conform de richtlijnen van het bisdom. Daarnaast worden reiskosten volledig vergoed.

Belangstellenden kunnen reageren bij ondergetekende, voorzitter van The New Voices via mail:

rob_bom@hotmail.com

Rob Bom.

 

Toekomst RK Wassenaar

Er is een bijeenkomst geweest met Ton Bernds, één van de auteurs van het boek ‘God in Nederland’, waarin de kerkelijke ontwikkelingen van de afgelopen decennia in kaart zijn gebracht en prognoses worden gepresenteerd voor de komende decennia. U heeft daarover in ons parochieblad De Augustinus reeds het een en ander kunnen lezen.

Voor onze parochie H. Augustinus is de conclusie dat wij, parochiebestuur en pastoraal team, ernaar willen streven dat elk van onze vier dorpen, Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar in 2030 een vitale, levensvatbare geloofsgemeenschap heeft. Elk van die geloofsgemeenschappen zal dan vieren in één centrale kerk in het eigen dorp.

Voor Wassenaar betekent dit, dat wij de komende jaren moeten werken aan de vorming van één parochiekern. Dit betekent één pastoraatgroep, één beheercommissie en de keuze voor een centrale kerk in Wassenaar.

Op de centrale website zijn de nieuwbrieven te lezen die hierover gepubliceerd zijn. Zie hiervoor in het menu links onder het kopje Toekomst RK Wassenaar.

Kleuterkerk

De Kleuterkerk die op Eerste Pinksterdag heeft plaatsgevonden was mooi en zinvol. De kinderen begrepen dat de H.Geest helpt, dat je blij wordt van zijn hulp, dat je de Geest niet kan zien, precies als de wind. Die waait, je voelt het en je ziet het niet. Met elkaar maakten zij een mooi vuur van papier, de vlammen kleurden de kinderen geel en rood. Nu wordt het zomer en is er voor de kinderen vakantie. Na de zomer, op de tweede zondag in september, op 10 september, is de eerste Kleuterkerk in het nieuwe schooljaar. Aanvang: 11.30 uur. Van harte welkom, en een goede zomer gewenst!

KERKBALANS 2017

Na 8 jaar lang de zorg voor de financiën van de Sint Jozefparochiekern te hebben gehad heeft Hans Overgaag zijn taak kunnen overdragen aan Jolanda Smits-van Schaik.

In het kader van de Kerkbalans 2017 breekt Jolanda Smits een lans om toch vooral de bijdrage aan de Sint Jozefparochiekern te blijven overmaken. Het is een feit dat de kerkelijke inkomsten teruglopen door overlijden, door verhuizen, terwijl de kosten gewoon doorgaan.

Het abonnement van ons parochieblad De Augustinus is tot 2017 gehandhaafd. Het Parochiebestuur H. Augustinus heeft besloten dat met ingang van 1 januari 2017 de parochianen die kerkbijdrage betalen het parochieblad ontvangen. Vriendelijk verzoek om het bedrag van uw kerkbijdrage met 15 euro (indien mogelijk) te verhogen, zodat ook hier de kosten niet de pan uit gaan rijzen.

Heel veel dank voor het ondersteunen van uw, van onze parochie, met uw financiële bijdrage.

EvdW