Gezinscatechese van start

In januari 2019 starten we in onze parochie met een nieuw catecheseproject voor gezinnen. Hiermee hopen we een aanbod te doen aan ouders van nu; ouders die het geloof aan hun kinderen willen doorgeven en ook zelf verlangen naar verdieping en bezinning.

Wilt u meer weten?

Ga naar de link. Met deze link kunt u een informatie-brief en een informatie-folder downloaden en als u mee wilt doen, kunt u zich via deze link ook aanmelden.

Vrijwilligers/parochiefeest

Zondag 2 september a.s. hebben wij Augustinuszondag tijdens de eucharistieviering om 09.30 uur.

‘s Middags vierden wij ons Vrijwilligers/parochiefeest. Een hapje, drankje, en een barbecue.  Het was schitterend  mooi weer, dus wij zaten op het plein voor de kerk. Ongeveer  65 parochianen waren aanwezig. Het was gezellig, De wijn smaakte, de barbecue was heerlijk. Het lied: O Jozefkerk, een duidelijke meezinger! Alle werkgroepen werden genoemd, behalve één: Martien van Vliet, die al veertig jaar de informatie over de kerkdiensten naar de plaatselijke pers stuurt: Marien: onze dank en onze complimenten voor dit trouwe werk! De quiz zorgde voor hilariteit: wat was nu de datum van de inwijding van de kerk? En hoeveel jaren doen Tony en Trees de handwerkgroep, eenmaal per twee weken? Gabrie Lansbergen werd verrast met de JOZEF-Award!! Om 19.00 uur werd alles opgeruimd dank zij de vlijtige handen van Jacqueline, Leanne, Marianne, Lidian en Jolanda. Het was een bruisend Jozeffeest!

Namens de Beheercommissie en Pastoraatgroep,

Emmy van der Wilk.

Vieringen vanaf september 2018

Het zogenaamde ”zomerrooster” loopt nu op zijn eind.

Zaterdagavond 18 augustus, 19.00 uur: eucharistieviering. Zondag 19 augustus niet.

Zaterdagavond 25 augustus geen viering. Zondag 26 augustus om 09.30 uur: eucharistieviering.

Zaterdagavond 1 september: 19.00 uur eucharistieviering, zondag 2 september om 09.30 uur eucharistieviering.

Op de zaterdagavond (in de oneven weken) blijft er eens per twee weken een eucharistieviering: dus 8 september niet, en 15 september wel. Enzovoorts, in ieder geval tot 1 januari blijft dit ongewijzigd.

Pastoor Hans van Winkel overleden

Op dinsdag 29 mei ontvingen wij het droeve bericht dat pastoor Hans van Winkel is overleden. Pastoor Hans van Winkel heeft in Wassenaar gestaan van 1995 tot 2003. Hij was de eerste pastoor die drie paroches (Jozef, Willibrordus en Goede Herder) onder zijn bewind had. Pastoor van Winkel heeft het samenwerkingsproces deskundig en liefdevol begeleid. Dinsdag 5 juni jl..  was om 11.00 uur de uitvaartviering in de Sint Nicolaaskerk te Zoetermeer. Wij zijn pastoor van Winkel dankbaar voor zijn pastorale begeleiding. Wij bidden voor zijn zielenrust.

Pater Ton Peters ofm vijftigjarig priesterjubileum

Op zondag 3 juni j.l. vierde pater Ton Peters zijn vijftigjarig priesterjubileum in onze Sint Jozefkerk. De plechtige eucharistieviering – waaarin pastoor Michel Hagen en diaken George Brink mede voorgingen – werd bijgewoond door familie, vrienden, parochianen uit de Hartebrugkerk in Leiden en onze eigen parochianen. Pater Ton Peters memoreerde het feit dat hij hetzelfde kazuifel droeg als vijftig jaar geleden! Zijn hele leven passeerde toch wel de revue: met klasgenoot/buurjongen Leo Elshout fietsen naar Munchen, zijn intrede bij de Orde van de Franciscanen, en zijn gehele werkzame leven: pastoor in diverse parochies, adjunct-secretaris van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, binding met Scouting Nederland en de Sint Gregoriusvereniging. Pater Ton Peters is ook werkzaam voor de Hongaarse Parochiegemeenschap. De voorzitter van de Beheercommissie, Gabrie Lansbergen, bood de jubilaris zakgeld aan voor de reis naar Hongarije. Hij kreeg daarbij een fraai boeket bloemen, en een mand met kaas ”voor onderweg”. Een hartelijk applaus bevestigde de dankwoorden van Gabrie Lansbergen. Velen felciteerden de jubilaris na afloop van de viering, en met een informele lunch werd deze festiviteit afgesloten.

EvdW

KERKBALANS 2018

Na 8 jaar lang de zorg voor de financiën van de Sint Jozefparochiekern te hebben gehad heeft Hans Overgaag zijn taak kunnen overdragen aan Jolanda Smits-van Schaik.

In het kader van de Kerkbalans 2018 (de eerste Kerkbalansactie was in 1973)breekt Jolanda Smits een lans om toch vooral de bijdrage aan de Sint Jozefparochiekern te blijven overmaken. Het is een feit dat de kerkelijke inkomsten teruglopen door overlijden, door verhuizen, terwijl de kosten gewoon doorgaan.

Het abonnement van ons parochieblad De Augustinus is tot 2017 gehandhaafd. Het Parochiebestuur H. Augustinus heeft besloten dat met ingang van 1 januari 2017 de parochianen die kerkbijdrage betalen het parochieblad ontvangen. Vriendelijk verzoek om het bedrag van uw kerkbijdrage met 15 euro (indien mogelijk) te verhogen, zodat ook hier de kosten niet de pan uit gaan rijzen.

Dank aan al die nijvere parochianen die voortdurend in de weer zijn om onze Sint Jozefparochiegemeenschap bruisend te houden!. Alsmede veel dank voor het ondersteunen van uw, van onze parochiekern, met uw activiteiten, en met uw financiële bijdrage.

EvdW