Misintenties

Misintenties

Voor het opgeven van misintenties zijn er verschillende mogelijkheden.

U kunt zich wenden tot:

Mevrouw H. Bredie-Bosman
tel: 070-5121142

  • De gastheer of gastvrouw op de pastorie; tel 5114262
    Dit kan iedere maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Het stipendium voor misintenties is: € 10,00.