Misintenties

Voor het opgeven van misintenties zijn er verschillende mogelijkheden.

U kunt zich wenden tot:

  • De gastheer of gastvrouw op de pastorie; tel 070 51 14262
    Dit kan iedere maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Het stipendium voor misintenties is: € 10,00.

Ook kunt u het melden op de e-mail:  secretariaat@sintjozefwassenaar.nl

of een briefje in de bus doen van de pastorie: Van Cranenburchlaan  31.