Sint Jozefparochiekern

De Sint Jozefparochie is opgericht in 1930. Er was een houten noodkerkje aan de Deijlerweg.

De pastorie bevond zich in de eerste villa naast het kerkje, aan het begin van de Deijlerweg.

Er waren landerijen, bollenvelden, er was een kleine kern van woningen rond de (oude)

Tramremise. Deijleroord was een apart deel van Wassenaar. De kinderen moesten voor hun

school lopen naar de Van Zuylen Van Nijeveltstraat om De Wetering over te steken.

In 1960/1961 werd een nieuwe kerk gebouwd aan de Parklaan. In het kader van de nieuwe

wijk die hier ontstond, met parkje en (gemeentelijke) basisschool. Diverse pastores waren

in de Sint Jozefparochie werkzaam. Rond 1996 werd de samenwerking met de andere twee

Wassenaarse parochies geïntensiveerd. In 2012 werd de Sint Jozefparochie

een deel van de Parochie H. Augustinus. Een fusie van R.K. kerken in Katwijk, Oegstgeest,

Voorschoten en Wassenaar.