Heiligen van de maand

2 febr.      Opdracht van de Heer ( Maria Lichtmis.)

3 febr.     4de Zondag door het jaar.

Blasius, H. Ansgardus.

5 febr.     H. Agatha, maagd en martelares.

6 febr.     HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren.

8 febr.     H. Hieronymus Emiliani,

Josephina Bakhita, maagd.

10 febr.      5de Zondag door het jaar.

Scholastica.

11 febr.      O.L.Vr. van Lourdes.

14 febr.      HH. Cyrillus, monnik en Methodius, bisschop,

Patronen van Europa.

17 febr.      6de Zondag door het jaar.

21 febr.      H. Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar.

22 febr.      Cathedra van de H. Apostel Petrus,

( Sint Petrus’ stoel te Rome)

23 febr.      H. Polycarpus, bisschop en martelaar.

24 febr.      7de Zondag door het jaar.