Heiligen van de maand

 

1 jan.     H. Maria, Moeder van God, hoogfeest.

2 jan.     HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze,

Bisschoppen en Kerkleraren.

3 jan.     De H. Naam Jezus.

7 jan.     Openbaring des Heren, hoogfeest.

8 jan.     Doop van de Heer.

13 jan.     H.Hilarius, bisschop en kerkleraar.

14 jan.     Tweede zondag door het jaar.

Zalige Petrus Donders.

17 jan.     H. Antonius, abt.

20 jan.     H. Fabianus, paus en martelaar

  1. Sebastianus, martelaar.

21 jan.     Derde zondag door het jaar.

22 jan.     H. VIncentius, diaken en martelaar.

24 jan.     H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar.

25 jan.     Bekering van de H. Apostel Paulus.

26 jan.     H. Timoteus en Titus, bisschoppen.

27 jan.     H. Angela Merici, maagd.

28 jan.     Vierde zondag door het jaar.

  1. Thomas van Aquino.

31 jan.     Johannes ( Don ) Bosco, priester.