Heiligen van de maand

 

1 aug.          H. Alfonsus Maria de’Liguori, bisschop en kerkleraar.

2 aug.          H. Eusebius van Vercelli, bisschop              /   H. Petrus Julianus Eymard, priester.

4 aug.          H. Johannes Maria Vianney ( Pastoor van Ars.)

5 aug.          Kerkwijding van de Basiliek van Maria de Meerdere te Rome.

6 aug.          Gedaanteverandering van de Heer, Feest.

7 aug.          HH. Sixtus II, paus, en gezellen, martelaren.    /         H. Cajetanus, priester.

8 aug.          H. Dominicus, priester.

9 aug.          H.Teresia Benedicta van het Kruis,(Edith Stein), Maagd en Martelares, patrones v.Europa

10 aug.          H. Laurentius, diaken en martelaar, patroon van ons bisdom.

11 aug.          H. Clara, maagd.

12 aug.          H. Johanna Francisca de Chantal, kloosterlinge.

13 aug.          19de zondag door het jaar.      HH. Pontianus en Hippolytus.

14 aug.          H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar.

15 aug.          Maria Tenhemelopneming, Hoogfeest.   \

16 aug.          H. Stefanus van Hongarije.

17 aug.          H. Jeroen van Noordwijk, priester en martelaar.

19 aug.          H. Johannes Eudes, priester.

20 aug.          20ste zondag door het jaar.      H. Bernardus.

21 aug.          H. Pius X, paus.

22 aug.          H. Maagd Maria, Koningin.

23 aug.          H. Rosa van Lima, maagd.

24 aug.          H. Bartolomeus, apostel.

25 aug.          H. Lodewijk.    /    H. Jozef de Calasanz, priester

27 aug.          21ste zondag door het jaar.  /     H. Monica.

28 aug.          H. Augustinus, bisschop en kerkleraar.

29 aug.          Marteldood van de H. Johannes de Doper.