Heiligen van de maand

1 april                    Verrijzenis van de Heer

2 t/m 8 april           Stralende Week

8 april                    Beloken Pasen, Zondag

van de goddelijke Barmhartigheid.

9 april                    Aankondiging van de Heer

( Maria Boodschap i.pl.v. 25 maart

dat lag dit jaar in de Goede Week)

11 april                     H, Stanislaus, bisschop  en martelaar

12 april                     H. Egbertus

13 april                     H, Martinus I, paus en martelaar

15 april                     3de Zondag van Pasen

16 april                     Maria Bernadette Soubirous, maagd

17 april                     H. Landricus

21 april                     H. Anselmus, bisschop en kerkleraar

22 april                     4de Zondag van Pasen, Roepingen-

zondag, feest v.d. Goede Herder.

23   april                     Sint Joris, martelaar

Adelbert, bisschop en martelaar

24 april                     H.FIdelis van Sigmaringen, priester

en martelaar

25 april                     H. Marcus, evangelist

27 april                     H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar

28 april                     H. Petrus Chanel, priester en martelaar

Lodewijk Maria Grignion van Montfort,

priester

29 april                     5de Zondag van Pasen

30 april                     H. Pius V , paus