Heiligen van de maand

1 sept.          Wereldgebedsdag  voor het behoud van de schepping

ingesteld door paus Franciscus in 2015.

2 sept.          22ste Zondag door het jaar.

3 sept.          H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar

5 sept.          H. Teresia van Calcutta, maagd.

8 sept.          Maria Geboorte, feest.

9 sept.          23ste Zondag door het jaar.

  1. Petus Claver.

12 sept.          De heilige naam van Maria.

13 sept.          H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar.

14 sept.          Kruisverheffing, feest.

15 sept.          O.L.Vr. van Smarten.

16 sept.          24ste Zondag door het jaar

  1. Cornelius en Cyprianus.

17 sept.          H. Robertus Bellarminus, bisschop en kerkleraar.

19 sept.          H. Januarius, bisschop en martelaar.

Quatertemperdag

20 sept.          HH. Andreas Kim Taegon, priester en

Paulus Chong Hasang, en gezellen, martelaren.

21 sept.          H. Matteus, apostel en evangelist, feest.

23 sept.          25ste Zondag door het jaar.

  1. Pius van Pietrelcina.

25 sept.          H. Cleophas: H. Gerulfus.

26 sept.          HH. Cosmas en Damianus, martelaren.

27 sept.          H. Vincentius de Paul, priester.

28 sept.          H. Wencelaus, martelaar.

  1. Laurentius Ruiz en gezellen, martelaren.

29 sept.          HH. Michael, Gabriel en Rafael,  aartsengelen, feest.

30 sept.          26ste Zondag door het jaar.

  1. Hieronymus.