Heiligen van de maand

 

2 febr.          Opdracht van de Heer ( Maria Lichtmis ) feest.

3 febr.          H. Blasius, bisschop en martelaar.

  1. Ansgarius, bisschop.

4 febr.          5de Zondag door het jaar.

5 febr.          H. Agatha, maagd en martelares.

6 febr.          HH.Paulus Miki en gezellen, martelaren.

8 febr.          H. Hieronymus Emiliani.

  1. Josephina Bakhita, maagd.

10 febr.          H. Scholastica, maagd.

11 febr.          6de Zondag door het jaar.

O.L.Vr. van Lourdes.

14 febr.          Aswoensdag; verplichte vasten- en onthoudingsdag.

17 febr.          HH. stichters van de servieten.

18 febr.          1ste Zondag van de 40-dgn tijd.

21 febr.          H. Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar.

22 febr.          Sint Petrus’ Stoel te Rome. feest.

23 febr.          H. Polycarpus, bisschop en martelaar.

25 febr.          2de Zondag van de 40-dgn tijd.