Gebedsvieringen

Een aantal parochianen heeft zich geschoold in het samenstellen van gebedsvieringen.

Op sommige tijden – dit wordt in De Augustinus en op de website vermeld – zijn er gebedsvieringen.

Het voorbereiden vergt veel tijd. Het is goed om, onder leiding van de betreffende voorganger, met elkaar te vieren en te bidden. Parochianen waarderen deze vieringen bijzonder, met iemand uit hun midden als voorganger.