Beheercommissie en Pastoraatgroep

Beheercommissie:

G.J.Th. (Gabrie) Lansbergen, voorzitter

e-mail: gabrie.lansbergen@bart.nl

secretaris (tijdelijk) mw. E.A.M. van der Wilk

J. (Jolanda) Smits-van Schaik, financieel beheerder

A.G. (Alex) Nijp, beheerder gebouwen

e-mail: agnijp@casema.nl

mw. E.A.M. (Emmy) van der Wilk, coördinator vrijwilligers en p.r.

e-mail: emmy.vanderwilk@kpnplanet.nl

Pastoraatgroep:   .

Gemeenschapsopbouw: mw. Th. (Thea) den Hollander

Catechese: vacature

Diaconie: vacature

Liturgie: mw. M. (Marian) Noordover-Barnhoorn

Pastoraat: vacature

Thea en Marian maken deel uit van de Centrale Pastoraatgroep voor heel Wassenaar.

Vanuit de Sint Willbrordusparochiekern hebben hierin o.a. zitting:

dhr. Ton Beijersbergen en mw. Monique Rueb.