Pastor C.T.M. (Kees) van Vliet geinstalleerd.

Tijdens een feestelijke eucharistieviering in de H.Laurentius en Moeder Gods in Voorschoten is pastor Kees van Vliet deel gaan uitmaken van het pastorale team voor de parochie H. Augustinus.

Vicaris-generaal L. van Deelen las de benoemingsbrief voor. De vicevoorzitter van het parochiebestuur Pim Kouwenhoven heette de nieuwe pastor welkom, ook pastoor Franken maakte kenbaar verheugd te zijn dat er nu uitbreiding is van het pastoraal team. Aan het eind van de viering – waar het parochiële koor de zang uitstekend verzorgd heeft – wist pastor Kees van Vliet met enige anekdotes (indertijd wist een parochiaan waarom de ”Vliet-loop” zo genoemd is: omdat Kees van Vliet eraan meedeed!) humorvol de viering te beëindigen.