Laatste nieuws

De Stille Omgang op 21 maart a.s. vervalt. Alsmede de Gezinscatechese op 22 maart. Ook de uitvoeringen van The Passion gaan niet door op 3, 4 en 5 april. Wel op een later tijdstip, dit wordt nog bekendgemaakt.

Ten overvloede: de bisschoppen hebben alle vieringen tot en met Tweede Paasdag gecanceld. Wel is er op zondag om 10.00 uur in één parochiekern van de parochie H. Augustinus een eucharistieviering zonder kerkgangers. Dit kan ”livestream” gevolgd worden.