Een start

Na de indrukwekkende afscheidsviering van pastoor Michel Hagen, en de precies zo indrukwekkende installatieviering van pastoor Rochus Franken, wordt de nieuwe situatie langzamerhand gewoon. Jammer dat het coronavirus ”roet in het eten” gooit, zoals u kunt lezen in het bericht van de Bisschoppen van Nederland. Met inachtneming van de benodigde voorzorgsmaatregelen (geen handen geven, geen omhelzingen) proberen wij met aandacht voor onze medemens en de nodige voorzichtigheid het gewone leven enigermate te laten doorgaan. Sterkte gewenst hiermee!