Vieringen in onze Sint Jozefkerk

Vanaf 1 januari 2019 rouleren de vieringen. In de oneven weken is er op zaterdagavond een eucharistieviering. Dan is er op zondag geen viering. In de even weken is er op zondag een eucharistieviering en zaterdagavond niet.

Als er geen viering in de Sint Jozefkerk is, kunt u zeker terecht in de Sint Willibrorduskerk (de centrale kerk van Wassenaar) of in De Goede Herderkerk (even nakijken in De Augustinus of De Wassenaarse Krant).

In de zomervakantie is hetzelfde  rooster van kracht, dus:

zaterdag 3 augustus, 19.00 u. viering

zondag 11 augustus, 09.30 u. viering

donderdag 15 augustus Maria Tenhemelopneming 09.30 u. viering

zaterdag 17 augustus, 19.00 u. viering

zondag 25 augustus, 09.30 u. viering

zaterdag 31 augustus, 19.00 u. viering.

En in de week altijd op dinsdag- en donderdagochtend, 09.00 u. viering.