Vieringen vanaf september 2018

Het zogenaamde ”zomerrooster” loopt nu op zijn eind.

Zaterdagavond 18 augustus, 19.00 uur: eucharistieviering. Zondag 19 augustus niet.

Zaterdagavond 25 augustus geen viering. Zondag 26 augustus om 09.30 uur: eucharistieviering.

Zaterdagavond 1 september: 19.00 uur eucharistieviering, zondag 2 september om 09.30 uur eucharistieviering.

Op de zaterdagavond (in de oneven weken) blijft er eens per twee weken een eucharistieviering: dus 8 september niet, en 15 september wel. Enzovoorts, in ieder geval tot 1 januari blijft dit ongewijzigd.