Pater Ton Peters ofm vijftigjarig priesterjubileum

Op zondag 3 juni j.l. vierde pater Ton Peters zijn vijftigjarig priesterjubileum in onze Sint Jozefkerk. De plechtige eucharistieviering – waaarin pastoor Michel Hagen en diaken George Brink mede voorgingen – werd bijgewoond door familie, vrienden, parochianen uit de Hartebrugkerk in Leiden en onze eigen parochianen. Pater Ton Peters memoreerde het feit dat hij hetzelfde kazuifel droeg als vijftig jaar geleden! Zijn hele leven passeerde toch wel de revue: met klasgenoot/buurjongen Leo Elshout fietsen naar Munchen, zijn intrede bij de Orde van de Franciscanen, en zijn gehele werkzame leven: pastoor in diverse parochies, adjunct-secretaris van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, binding met Scouting Nederland en de Sint Gregoriusvereniging. Pater Ton Peters is ook werkzaam voor de Hongaarse Parochiegemeenschap. De voorzitter van de Beheercommissie, Gabrie Lansbergen, bood de jubilaris zakgeld aan voor de reis naar Hongarije. Hij kreeg daarbij een fraai boeket bloemen, en een mand met kaas ”voor onderweg”. Een hartelijk applaus bevestigde de dankwoorden van Gabrie Lansbergen. Velen felciteerden de jubilaris na afloop van de viering, en met een informele lunch werd deze festiviteit afgesloten.

EvdW