Kerkenloop zondag 17 juni a.s.

Op zondag 17 juni a.s. wordt door de parochie H. Augustinus – in samenwerking met kerken van verschillende geloofsrichting in de regio – een ”kerkenloop” georganiseerd. U kunt fietsen, lopen, in totaal 33 km. U kunt natuurlijk ook een deel van de route ”doen”. Het goede doel is in samenwerking met ”Kerk In Nood” vastgesteld. Het betreft de christenen die in het Midden-Oosten een ongenadig hard bestaan hebben. Om deze mensen een hart onder de riem te steken gaan wij met elkaar de kerken in de regio aan elkaar verbinden. De start is om 13.00 uur, er volgt nog meer informatie, dus houdt u de plaatselijke pers – en deze website – in het oog! Doe mee, alles wat ons verbindt met elkaar en de christenen in het Midden-Oosten is goed!

Het inschrijfgeld is 2,50 euro (kinderen) en 5 euro (vanaf 18 jaar). U/je kunt je ook laten sponsoren! Kijk voor (nog) meer informatie op de site van de parochie H. Augustinus.