Hemelvaartsdag en Pinksteren

Let op: voorafgaand aan Hemelvaartsdag is er op woensdagavond 9 mei a.s. een eucharistieviering, aanvang 19.00 uur. En als voorbereiding op Pinksteren is er op vrijdag 18 mei a.s. een Oecumenische Vesperviering, aanvang 19.00 uur.