EXTRA AANDACHT VOOR DE START VAN KERKBALANS 2018

De start van de Actie KERKBALANS wordt extra benadrukt met het luiden van de kerkklokken op zaterdag 20 januari 2018, om 13.00 uur.

Na 8 jaar lang de zorg voor de financiën van de Sint Jozefparochiekern te hebben gehad heeft Hans Overgaag zijn taak kunnen overdragen aan Jolanda Smits-van Schaik.

In het kader van de Kerkbalans 2018 breekt Jolanda Smits een lans om toch vooral de bijdrage aan de Sint Jozefparochiekern te blijven overmaken. Het is een feit dat de kerkelijke inkomsten teruglopen door overlijden, door verhuizen, terwijl de kosten gewoon doorgaan.

Het abonnement van ons parochieblad De Augustinus is tot 2017 gehandhaafd. Het Parochiebestuur H. Augustinus heeft besloten dat met ingang van 1 januari 2017 de parochianen die kerkbijdrage betalen het parochieblad ontvangen. Vriendelijk verzoek om het bedrag van uw kerkbijdrage met 15 euro (indien mogelijk) te verhogen, zodat ook hier de kosten niet de pan uit gaan rijzen.

In 2018 is – zoals reeds vanaf 1973 – de Kerkbalans landelijk in januari georganiseerd. In onze Sint Jozefparochiekern zijn de formulieren voor de parochianen gereed gemaakt op maandagochtend 15 januari 2018, van 09.30 tot 12.00 uur. Er waren meerdere parochianen die hielpen met vouwen en de formulieren in enveloppen doen. De tassen met enveloppen liggen gereed, en de wijkcontactpersonen gaan weer hun uiterste best doen om alle brieven bij u in de brievenbus te bezorgen. Dank aan al die nijvere parochianen die voortdurend in de weer zijn om onze Sint Jozefparochiegemeenschap bruisend te houden!.

Eveneens veel dank voor het ondersteunen van uw, van onze parochiekern, met uw activiteiten, en met uw financiële bijdrage.

EvdW