Heiligen van de maand

FEBRUARI

02 febr.     Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)

03 febr.     H. Blasius, bisschop en martelaar.

05 febr.     H. Agatha, maagd en martelares.

06 febr.     HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren.

08 febr.     H. Hieronymus Emiliani

H.Josephina Bakhita, maagd.

09 febr.     5de Zondag door het jaar.

10 febr.     H. Scholastica, maagd.

11 febr.     O.L.Vr. van Lourdes.

14 febr.     HH. Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop.

16 febr.     6de Zondag door het jaar.

17 febr.     HH. Stichters van de servieten.

21 febr.     H. Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar.

22 febr.     H. apostel Petrus’ Stoel te Rome.

23 febr.     7de Zondag door het jaar.

26 febr.     Aswoensdag