Heiligen van de maand

HEILIGEN februari 2021

2 februari     Opdracht van de Heer, Maria Lichtmis (feest)

3 februari     H. Blasius, bisschop en martelaar

  1. Ansgarius, bisschop

5 februari     H. Agatha, maagd en martelares

6 februari     HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren

7 februari     5de zondag door het jaar

8 februari     H. Hieronymus Emiliani

  1. Josephina Bakhita, maagd

10 februari  H. Scholastica, maagd

11 februari  O.L. Vrouw van Lourdes

14 februari  6de zondag door het jaar

17 februari  Aswoensdag, vasten- en onthoudingsdag

21 februari  1ste zondag 40dagentijd

22 februari  St. Petrus, stoel te Rome

23 februari  H. Polycarpus, bisschop en martelaar

28 februari  2de zondag 40dagentijd