Heiligen van de maand

3 sept.     H Gregorius de Grote, paus en kerkleraar.

6 sept.     23ste zondag door het jaar.

8 sept.     Maria Geboorte.

9 sept.     H. Petrus Claver, priester.

12 sept.     De heilige naam van Maria.

13 sept.     24ste zondag door het jaar.

14 sept.     Kruisverheffing.

15 sept.     Onze Lieve Vrouw van Smarten.

16 sept.     HH. Cornelius, paus, en Cyprianus, bisschop, martelaren

17 sept.     H. Robertus Bellarminus, bisschop en kerkleraar.

19 sept.     H. Januarius, bisschop en martelaar.

20 sept.     25ste zondag door het jaar.

21 sept.     H. Matteus, apostel en evangelist.

23 sept.     H. Padre Pio, priester.

26 sept.     H. Cosmas en Damianus, martelaren.

27 sept.     26ste zondag door het jaar.

28 sept.     H. Wencelaus, martelaar,

  1. Laurentius Ruiz en gezellen, martelaren.

29 sept.     HH. Michael, Gabriel en Rafael, aartsengelen.

30 sept.     H. Hieronymus, priester en kerkleraar.