Ter bemoediging. Preek van pastoor Franken op zondag 29 maart 2020.

De coronacrisis. Hoe lang gaat dit allemaal duren? Het is een en al onzekerheid. [Lees meer…]

Zondag 29 maart 10:00 uur viering volgen internet (live stream)

Aanstaande zondag 29 maart kunt u de de H. Mis met beeld en geluid volgen via internet.

Dit kan via het youtube kanaal: https://youtu.be/NxePO6tbSis of via Facebook: https://www.facebook.com/H.Augustinusparochie/

Wij verzoeken u zeer dringend niet in te loggen via de website van de parochiekern H. Joannes de Doper ter voorkoming van de overbelasting van de site! Dat moeten we met elkaar zien te voorkomen. Bij voorbaat veel dank voor uw medewerking.

Het aanvangstijdstip van de viering is 10.00 uur.

U kunt tijdens de viering ook vanuit huis meedoen met de collecte door te geven met uw smartphone via de Givt-app (zie de bijlage met de instructie om alvast de app te downloaden). In de Givt-app vindt u in de ‘Lijst’ voor onze parochie alleen ‘Augustinus Parochie, Katwijk’.

Katwijk was recent al met deze app om digitaal te collecteren gestart. De andere parochiekernen zijn geadviseerd om deze app. ook te implementeren, maar zover is het nog niet. Om vanuit huis mee te doen met digitale collecte van 29 maart verzoeken wij u te geven aan ‘Augustinus Parochie, Katwijk’.

We zijn tenslotte samen één parochie en geven is ook verbonden zijn met elkaar!

Namens het crisisteam en het pastoraal team,
Pastoor Rochus Franken

Laatste nieuws vanuit parochie ivm corona

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en wat dat betekent voor de vieringen? Kijk dan op de centrale website van de parochie Augustinus: https://www.parochie-augustinus.nl/  voor het laatste nieuws.

Vanuit het Bisdom Rotterdam bereikte ons het volgende bericht:

“”Alle publieke liturgievieringen worden tot en met 31 mei afgelast. Kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers voor gebed en/of een gave voor de voedselbank

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.””

Voor de complete tekst kunt u terecht op de website van het Bisdom Rotterdam:

www.bisdomrotterdam.nl

Sterkte in deze bizarre tijden! En gezond blijven!

Laatste nieuws

De Stille Omgang op 21 maart a.s. vervalt. Alsmede de Gezinscatechese op 22 maart. Ook de uitvoeringen van The Passion gaan niet door op 3, 4 en 5 april. Wel op een later tijdstip, dit wordt nog bekendgemaakt.

Ten overvloede: de bisschoppen hebben alle vieringen tot en met Tweede Paasdag gecanceld. Wel is er op zondag om 10.00 uur in één parochiekern van de parochie H. Augustinus een eucharistieviering zonder kerkgangers. Dit kan ”livestream” gevolgd worden.

Een start

Na de indrukwekkende afscheidsviering van pastoor Michel Hagen, en de precies zo indrukwekkende installatieviering van pastoor Rochus Franken, wordt de nieuwe situatie langzamerhand gewoon. Jammer dat het coronavirus ”roet in het eten” gooit, zoals u kunt lezen in het bericht van de Bisschoppen van Nederland. Met inachtneming van de benodigde voorzorgsmaatregelen (geen handen geven, geen omhelzingen) proberen wij met aandacht voor onze medemens en de nodige voorzichtigheid het gewone leven enigermate te laten doorgaan. Sterkte gewenst hiermee!

 

Maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus

Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:

  • tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
  • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
  • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
  • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.

The Passion Wassenaar

“”De mooiste en meest geliefde Nederlandstalige popnummers in een eigentijds decor brengen het paasverhaal tot leven en laten je het beleven met al je zintuigen. In een aaneenschakeling van muzikale hoogtepunten word je meegenomen in een verhaal over een bijzondere man die al eeuwenlang een grote impact heeft op het leven van miljarden mensen. Een verhaal dat ons raakt in onze eigen angsten, twijfels en onzekerheden, teleurstelling en pijn, maar ook in onze verlangens naar liefde, genegenheid en oprechtheid.””

Met deze tekst opent de website van The Passion Wassenaar. Enthousiaste zangers en zangeressen, alsmede musici, zijn reeds vanaf september 2019 in de Sint Jozefkerk, Parklaan 28, 2241 XN Wassenaar,aan het repeteren. De werkgroep: Rob Bom (voorzitter), Ellen Klaver (secretaris), Gabrie Lansbergen (penningmeester) die het geheel leidt  is druk bezig met crowdfunding. Ook zoekt de werkgroep naar medewerkers voor hand- en spandiensten tijdens de uitvoeringen op 3, 4 en 5 april a.s.  en vooral het ondersteunen van de uitvoerenden!
De artistieke uitvoering ligt in handen van: Marcel Woudsma producent, Margreet Osinga regisseur en Kees van der Linden muzikaal leider.

Het Comité van aanbeveling bestaat uit: Lia de Ridder (wethouder cultuur Wassenaar),
Astrid Dekker (voorzitter van de Wassenaarse cultuurprijs) en Mariska Koning (directeur van de bibliotheek Wassenaar-Voorschoten) Beschermheer is: Burgemeester Leendert de Lange.

 

De voorstellingen vinden plaats op 3, 4 en 5 april. Aanvang 20.00 uur, op 5 april aanvang 19.30 u. De kaartverkoop (15 euro) is inmiddels gestart.

Bestuursleden gezocht en zo langzamerhand gevonden.

Wij zijn op zoek naar bestuursleden die weten wat organiseren en aanpakken is, die soepel met vrijwilligers kunnen omgaan en hen op een effectieve manier kunnen aansturen, die met moderne communicatiemiddelen kunnen omgaan, die affiniteit hebben met het Rooms Katholieke geloof en die zich uitgedaagd voelen deze kerk in Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar gestalte te willen geven? Herkent u zich in dit profiel? Dan bent u misschien wel degene die wij zoeken!

Dit geldt zeker alsnog voor de vacature van penningmeester. Ook deze vacature lijkt bijna ingevuld te worden. Zodra dit definitief is zult u dit hier vernemen.

Het parochiebestuur is inmiddels aangevuld met Joke Meijer (vz beheercommissie S.Willibrordusparochie Wassenaar), Joost Westgeest (ook  S.Willibrordusparochie) en Emmy van der Wilk (Sint Jozefparochiekern). Joke is 1ste secretaris, Emmy 2de secretaris en communicatie, Joost is lid, doet projecten. Ongetwijfeld een fijne aanvulling voor de huidige parochiebestuursleden. Wij wensen hen een goede werkperiode.

 

KERKBALANS 2020

KERKBALANS 2020 is nu actueel. Inmiddels heeft u de brief ontvangen dank zij onze wijkcontactpersonen, en meerdere parochianen, die dit alles rondgebracht hebben.

Dank aan al die nijvere parochianen die voortdurend in de weer zijn om onze Sint Jozefparochiegemeenschap bruisend te houden!. Alsmede veel dank voor het ondersteunen van uw, van onze parochiekern, met uw activiteiten, en met uw financiële bijdrage.

EvdW

Gezinscatechese

In januari 2019 zijn wij  in onze parochie gestart met een nieuw catecheseproject voor gezinnen. Dit is een aanbod aan ouders van nu; ouders die het geloof aan hun kinderen willen doorgeven en ook zelf verlangen naar verdieping en bezinning.

Wilt u meer weten?

Ga naar de link. Met deze link kunt u een informatie-brief en een informatie-folder downloaden en als u mee wilt doen, kunt u zich via deze link ook aanmelden.