Brief van de bisschoppen voor Pasen

“Deze Goede Week, die met Palmzondag begon, verloopt heel anders dan ons vertrouwd is. En ook Pasen zal dit jaar vreemd zijn.” Zo opent de brief die de Nederlandse bisschoppen voor Pasen 2020 aan de gelovigen schrijven. Met deze brief willen ze iedereen bemoedigen nu het Hoogfeest van Pasen niet in de kerken gevierd kan worden in verband met het coronavirus.

Download de brief om te lezen welke boodschap ze hebben voor u.

Vieringen in de Goede week (livestream)

Tijdens de vieringen van de Goede Week kunt u de H. Mis met beeld en geluid volgen via internet.

Hieronder vindt u de tijdstippen, de voorgangers en de link naar Youtube [Lees meer…]

Openingstijden Sint Jozefkerk

Op dinsdagochtend en donderdagochtend zal onze Sint Jozefkerk ‘s morgens geopend zijn voor stil gebed, van 09.00 tot 10.00 uur. Donderdag 9 april zal de kerk voor het eerst ‘s morgens open zijn. U bent dan welkom. Houdt u afstand tot elkaar?

Vanaf 5 april digitale collecte in 3 parochiekernen: Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Tijdens de (internet) vieringen kan u vanuit huis meedoen met de collecte door digitaal te geven met behulp van de GivT-app. Vanaf 5 april bieden naast Katwijk, ook Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar deze digitale oplossing aan.

Voor het downloaden van de app verwijzen we naar de bijlage. Op pagina 14 in De Augustinus van april en op eerdere berichten op de diverse websites is eveneens verdere toelichting en uitleg vinden. [Lees meer…]

In de Goede Week kunt u de vieringen volgen via internet (live stream)

Tijdens de vieringen van de Goede Week kunt u de H. Mis met beeld en geluid volgen via internet.

Dit kan aanstaande zondag 5 april via deze pagina

Hieronder vindt u de tijdstippen en voorgangers

5 april                10.00u Palmzondag                                     Kapelaan + diaken Winnubst

9 april                19.00u Witte Donderdag                             Pastoor  + diaken Brink

10 april             15.00u Kruisweg                                            Diaken Winnubst + Pastoor

                           19.00u Kruishulde                                        Kapelaan

11 april              21.30u Paaswake                                         Kapelaan en diaken Brink

12 april              10.00u  Eerste paasdag                               Pastoor + diaken Winnubst

Ter bemoediging. Preek van pastoor Franken op zondag 29 maart 2020.

De coronacrisis. Hoe lang gaat dit allemaal duren? Het is een en al onzekerheid. [Lees meer…]

Laatste nieuws vanuit parochie ivm corona

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en wat dat betekent voor de vieringen? Kijk dan op de centrale website van de parochie Augustinus: https://www.parochie-augustinus.nl/  voor het laatste nieuws.

Vanuit het Bisdom Rotterdam bereikte ons het volgende bericht:

“”Alle publieke liturgievieringen worden tot en met 31 mei afgelast. Kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers voor gebed en/of een gave voor de voedselbank

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.””

Voor de complete tekst kunt u terecht op de website van het Bisdom Rotterdam:

www.bisdomrotterdam.nl

Sterkte in deze bizarre tijden! En gezond blijven!

Laatste nieuws

De Stille Omgang op 21 maart a.s. vervalt. Alsmede de Gezinscatechese op 22 maart. Ook de uitvoeringen van The Passion gaan niet door op 3, 4 en 5 april. Wel op een later tijdstip, dit wordt nog bekendgemaakt.

Ten overvloede: de bisschoppen hebben alle vieringen tot en met Tweede Paasdag gecanceld. Wel is er op zondag om 10.00 uur in één parochiekern van de parochie H. Augustinus een eucharistieviering zonder kerkgangers. Dit kan ”livestream” gevolgd worden.

Een start

Na de indrukwekkende afscheidsviering van pastoor Michel Hagen, en de precies zo indrukwekkende installatieviering van pastoor Rochus Franken, wordt de nieuwe situatie langzamerhand gewoon. Jammer dat het coronavirus ”roet in het eten” gooit, zoals u kunt lezen in het bericht van de Bisschoppen van Nederland. Met inachtneming van de benodigde voorzorgsmaatregelen (geen handen geven, geen omhelzingen) proberen wij met aandacht voor onze medemens en de nodige voorzichtigheid het gewone leven enigermate te laten doorgaan. Sterkte gewenst hiermee!

 

Maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus

Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:

  • tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
  • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
  • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
  • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.