Kerkenloop zondag 17 juni a.s.

Op zondag 17 juni a.s. wordt door de parochie H. Augustinus – in samenwerking met kerken van verschillende geloofsrichting in de regio – een ”kerkenloop” georganiseerd. U kunt fietsen, lopen, in totaal 33 km. U kunt natuurlijk ook een deel van de route ”doen”. Het goede doel is in samenwerking met ”Kerk In Nood” vastgesteld. Het betreft de christenen die in het Midden-Oosten een ongenadig hard bestaan hebben. Om deze mensen een hart onder de riem te steken gaan wij met elkaar de kerken in de regio aan elkaar verbinden. De start is om 13.00 uur, er volgt nog meer informatie, dus houdt u de plaatselijke pers – en deze website – in het oog! Doe mee, alles wat ons verbindt met elkaar en de christenen in het Midden-Oosten is goed!

Het inschrijfgeld is 2,50 euro (kinderen) en 5 euro (vanaf 18 jaar). U/je kunt je ook laten sponsoren! Kijk voor (nog) meer informatie op de site van de parochie H. Augustinus.

Hemelvaartsdag en Pinksteren

Let op: voorafgaand aan Hemelvaartsdag is er op woensdagavond 9 mei a.s. een eucharistieviering, aanvang 19.00 uur. En als voorbereiding op Pinksteren is er op vrijdag 18 mei a.s. een Oecumenische Vesperviering, aanvang 19.00 uur.

KERKBALANS 2018

Na 8 jaar lang de zorg voor de financiën van de Sint Jozefparochiekern te hebben gehad heeft Hans Overgaag zijn taak kunnen overdragen aan Jolanda Smits-van Schaik.

In het kader van de Kerkbalans 2018 (de eerste Kerkbalansactie was in 1973)breekt Jolanda Smits een lans om toch vooral de bijdrage aan de Sint Jozefparochiekern te blijven overmaken. Het is een feit dat de kerkelijke inkomsten teruglopen door overlijden, door verhuizen, terwijl de kosten gewoon doorgaan.

Het abonnement van ons parochieblad De Augustinus is tot 2017 gehandhaafd. Het Parochiebestuur H. Augustinus heeft besloten dat met ingang van 1 januari 2017 de parochianen die kerkbijdrage betalen het parochieblad ontvangen. Vriendelijk verzoek om het bedrag van uw kerkbijdrage met 15 euro (indien mogelijk) te verhogen, zodat ook hier de kosten niet de pan uit gaan rijzen.

Dank aan al die nijvere parochianen die voortdurend in de weer zijn om onze Sint Jozefparochiegemeenschap bruisend te houden!. Alsmede veel dank voor het ondersteunen van uw, van onze parochiekern, met uw activiteiten, en met uw financiële bijdrage.

EvdW

Bazaar was een succes!

Op zaterdag 10 maart j.l. is  voor de vijfde keer een Bazaar georganiseerd. De opbrengsten waren voor onze eigen Sint Jozefkerk. Maar ook een aantal goede doelen, waaronder het Hospice, de Zorgboerderij en op deze zaterdag, 10 maart j.l., was (een deel van) de opbrengst voor Stichting DINKA. Aan het eind van de dag is een cheque overhandigd aan de voorzitter van Stichting DINKA, Aad Looijestein, die zeer verheugd was met dit bedrag. Ook André van Herk kwam op de Bazaar een kijkje nemen in de loop van de dag. Kimberley Zandvliet mailde zelf vanuit Afrika een bedankbriefje!

De Bazaarwerkgroep, met als voorzitter Sjors Corèl, heeft uitstekend werk geleverd. Niet alleen uitstekend werk, het was ook zeer goed verzorgd, alle artikelen mooi ten toon gesteld, kleine prijsjes waardoor men gemakkelijk iets meer aanschafte dan men van plan was. Nadat alles was opgeruimd (lees: versjouwd!) was de Bazaarwerkgroep blij met het financiële resultaat van niet alleen deze zaterdag, maar wekenlang hard werken!