Sint Willibrorduskerk Centrale Kerk in Wassenaar

Parochiebestuur H. Augustinus maakt standpunt bekend: Sint Willibrorduskerk centrale kerk in Wassenaar

Op 1 februari heeft het bestuur van de parochie H. Augustinus haar standpunt bekendgemaakt omtrent de keuze van de centrale kerk voor de toekomst van Wassenaar. Er zijn momenteel nog drie kerken in Wassenaar, t.w. De Goede Herderkerk aan de Stoeplaan, de St. Jozefkerk aan de Parklaan en de Sint Willibrorduskerk aan de Kerkstraat. De keuze over welke Wassenaarse kerk de parochie in 2030 wil beschikken is gevallen op de Sint Willibrorduskerk. Er volgt een traject van goedkeuring voordat dit standpunt met de keuze omgezet is in een besluit. [Lees meer…]

Parochieagenda februari 2018

06 febr.   Redactieverg. Augustinus        20.00 u.
07 febr.   Alphacursus               18.00 u.
08 febr.   Handwerken               10.00 u.
10 febr.   Alphacursus               18.00 u.
14 febr.   Alphacursus               10.00 u.
15 febr.   Beheer- en Pastoraatgroep        20.00 u.
21 febr.   Parochiebestuur             19.00 u.
22 febr.   Handwerken               10.00 u.

EXTRA AANDACHT VOOR DE START VAN KERKBALANS 2018

De start van de Actie KERKBALANS wordt extra benadrukt met het luiden van de kerkklokken op zaterdag 20 januari 2018, om 13.00 uur.

Na 8 jaar lang de zorg voor de financiën van de Sint Jozefparochiekern te hebben gehad heeft Hans Overgaag zijn taak kunnen overdragen aan Jolanda Smits-van Schaik.

In het kader van de Kerkbalans 2018 breekt Jolanda Smits een lans om toch vooral de bijdrage aan de Sint Jozefparochiekern te blijven overmaken. Het is een feit dat de kerkelijke inkomsten teruglopen door overlijden, door verhuizen, terwijl de kosten gewoon doorgaan.

Het abonnement van ons parochieblad De Augustinus is tot 2017 gehandhaafd. Het Parochiebestuur H. Augustinus heeft besloten dat met ingang van 1 januari 2017 de parochianen die kerkbijdrage betalen het parochieblad ontvangen. Vriendelijk verzoek om het bedrag van uw kerkbijdrage met 15 euro (indien mogelijk) te verhogen, zodat ook hier de kosten niet de pan uit gaan rijzen.

In 2018 is – zoals reeds vanaf 1973 – de Kerkbalans landelijk in januari georganiseerd. In onze Sint Jozefparochiekern zijn de formulieren voor de parochianen gereed gemaakt op maandagochtend 15 januari 2018, van 09.30 tot 12.00 uur. Er waren meerdere parochianen die hielpen met vouwen en de formulieren in enveloppen doen. De tassen met enveloppen liggen gereed, en de wijkcontactpersonen gaan weer hun uiterste best doen om alle brieven bij u in de brievenbus te bezorgen. Dank aan al die nijvere parochianen die voortdurend in de weer zijn om onze Sint Jozefparochiegemeenschap bruisend te houden!.

Eveneens veel dank voor het ondersteunen van uw, van onze parochiekern, met uw activiteiten, en met uw financiële bijdrage.

EvdW

Bazaar

Op zaterdag 10 maart a.s. wordt  voor de derde keer een Bazaar georganiseerd. U kunt uw overtollige spullen weer inleveren op de pastorie, van maandag t/m vrijdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur. U komt ongetwijfeld ook kijken op zaterdag 10 maart, tijdens  de gezellige Bazaar, met veel spullen om weer eens iets nieuws in huis te hebben. De opbrengst is voor het goede doel. Er is koffie met wat lekkers.

Kerstmarkt. Indien u in de maand januari uw kerstspullen gaat opruimen, en iets wil wegdoen, kan dat ook ingeleverd worden. Op woensdag, tussen 09.00 en 12.00 uur, maar slechts in de maand januari 2018. Dank voor uw medewerking!

Orientatiedag Vronesteyn 25 februari a.s.

Op zondag 25 februari a.s. vindt er in Vronesteyn een Orientatiedag plaats van 14.00 tot 17.00 uur. Indien u/jij belangstelling hebt voor de opleiding tot priester/diaken is dit de manier om hierover meer informatie te vergaren.Adres: Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg. Kijk ook: www.vronesteyn.nl

Emmanuel Gebedsgroep

De Emmanuel Gebedsgroep vindt plaats in de Goede Herderkerk in Wassenaar. De avond start om 20:30 en eindigt rond 22:00uur. De avonden vinden tweewekelijks plaats en hebben een gevarieerde invulling met een tijd van lofprijzing, getuigenissen, gebed en deling.
Meer informatie is ook te vinden op: www.emmanuelnederland.nl/holland

Toekomst RK Wassenaar

Binnenkort (op 1 februari a.s.) worden door het parochiebestuur de Beheercommissies en Pastoraatgroepen geïnformeerd over het advies dat aan de bisschop van Rotterdam zal worden uitgebracht omtrent de centrale kerk in Wassenaar. In de tijd daaropvolgend zullen de parochianen geïnformeerd worden.

 

Op de centrale website zijn de nieuwbrieven te lezen die over deze kwestie gepubliceerd zijn. Zie hiervoor in het menu links onder het kopje Toekomst RK Wassenaar.