zondag 27 september a.s., 09.30 u. livestreamviering uit Wassenaar

Op de 26ste zondag van het jaar komt de livestreamviering uit de Sint Willibrordusparochiekern. Voorganger is kapelaan Boris Plavcic.

Opbrengst van de collecte voor de eigen kerk en het pastoraat.

Er is ook de mogelijkheid tot digitaal collecteren via de Givt-app. 

De livestream van deze viering is te ontvangen via de link

https://youtu.be/nBKY42al.nqM

Indien deze link niet werkt: kijk op de hoofdwebsite!

Reserveren niet meer nodig

Op vrijdag  10 juli j.l. hebben de bisschoppen nieuwe regelingen verspreid over het vieren in de katholieke kerk in coronatijd.

Het goede nieuws is dat reserveren niet meer hoeft. De maximale capaciteit van onze kerkgebouwen is met 1,5 m minder dan honderd personen.

Aanmelden bij binnenkomst is voldoende, en er wordt gevraagd naar de gezondheid. Als er teveel mensen komen, of als er een tweede corona-uitbraak komt, worden deze maatregelen gewijzigd.

Let op!!

Dinsdag 29 september is er om 09.00 uur een Woord- en Gebedsviering.

Donderdag 1 oktober is er wel een eucharistieviering, gewoon om 09.00 uur.

Negentig jaar

Op 2 juni 1930 schreef Mgr. Aengenent, bisschop van Haarlem, een brief waarin de Sint Jozefparochie werd opgericht.

Dinsdag 2 juni 2020 bestaat onze Sint Jozefparochie 90 jaar! In zeer kleine kring wordt dit heuglijke feit ”coronaproof” gevierd. Op termijn wordt het negentigjarig bestaan van onze Sint Jozefparochie zeker in ruimere kring gevierd!

Vanaf 5 april digitale collecte in 4 parochiekernen: Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Tijdens de (internet) vieringen kan u vanuit huis meedoen met de collecte door digitaal te geven met behulp van de GivT-app. Vanaf 5 april bieden naast Katwijk, ook Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar deze digitale oplossing aan.

Voor het downloaden van de app verwijzen we naar de bijlage. Op pagina 14 in De Augustinus van april en op eerdere berichten op de diverse websites is eveneens verdere toelichting en uitleg vinden. [Lees meer…]

Maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus

Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:

  • tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
  • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
  • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
  • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.

The Passion Wassenaar

“”De mooiste en meest geliefde Nederlandstalige popnummers in een eigentijds decor brengen het paasverhaal tot leven en laten je het beleven met al je zintuigen. In een aaneenschakeling van muzikale hoogtepunten word je meegenomen in een verhaal over een bijzondere man die al eeuwenlang een grote impact heeft op het leven van miljarden mensen. Een verhaal dat ons raakt in onze eigen angsten, twijfels en onzekerheden, teleurstelling en pijn, maar ook in onze verlangens naar liefde, genegenheid en oprechtheid.””

De werkgroep: Rob Bom (voorzitter), Ellen Klaver (secretaris), Gabrie Lansbergen (penningmeester) die het geheel leidt heeft vanwege de coronacrisis de uitvoering van deze musical gecanceld.
De artistieke uitvoering ligt in handen van: Marcel Woudsma producent, Margreet Osinga regisseur en Kees van der Linden muzikaal leider.

Het Comité van aanbeveling bestaat uit: Lia de Ridder (wethouder cultuur Wassenaar),
Astrid Dekker (voorzitter van de Wassenaarse cultuurprijs) en Mariska Koning (directeur van de bibliotheek Wassenaar-Voorschoten) Beschermheer is: Burgemeester Leendert de Lange.

Zoals het er nu uitziet zullen de uitvoeringen plaatsvinden 26, 27 en 28 maart 2021. De verkochte toegangsbiljetten zijn dan uiteraard geldig.

 

KERKBALANS 2020

KERKBALANS 2020 is nu actueel. Inmiddels heeft u de brief ontvangen dank zij onze wijkcontactpersonen, en meerdere parochianen, die dit alles rondgebracht hebben.

Dank aan al die nijvere parochianen die voortdurend in de weer zijn om onze Sint Jozefparochiegemeenschap bruisend te houden!. Alsmede veel dank voor het ondersteunen van uw, van onze parochiekern, met uw activiteiten, en met uw financiële bijdrage.

EvdW

Gezinscatechese

In januari 2019 zijn wij  in onze parochie gestart met een nieuw catecheseproject voor gezinnen. Dit is een aanbod aan ouders van nu; ouders die het geloof aan hun kinderen willen doorgeven en ook zelf verlangen naar verdieping en bezinning.

Wilt u meer weten?

Ga naar de link. Met deze link kunt u een informatie-brief en een informatie-folder downloaden en als u mee wilt doen, kunt u zich via deze link ook aanmelden.