Tour of Faith

Op 17 dec is de Tour de Faith in onze parochie. Dit is een maandelijkse jongeren ontmoeting voor jongeren (16-30 jaar) in het bisdom Rotterdam. Je viert de Eucharistie met de bisschop, hebt een geloofdgesprek en sluit af met een gezamenlijke (brood)maaltijd.

De eurachistie viering begint om 15:00 uur en het programma eindigt rond 18:30.

De Tour of Faith staat in het teken van de voorbereiding op Kerstmis. Je kunt het sacrament van boete en verzoening ontvangen als je dat wilt.

Beste vormelingen en tieners, komen jullie ook?

Emmanuel Gebedsgroep

Donderdag 5 oktober vindt er weer een Emmanuel Gebedsgroep plaats in de Goede Herderkerk in Wassenaar. De avond start om 20:30 en eindigt rond 22:00uur. De avonden vinden tweewekelijks plaats en hebben een gevarieerde invulling met een tijd van lofprijzing, getuigenissen, gebed en deling.
Meer informatie is ook te vinden op: www.emmanuelnederland.nl/holland

Toekomst RK Wassenaar

 (artikel ook geplaatst in het nummer voor Oktober 2017 van het parochieblad De Augustinus)

De afgelopen maanden hebben we u op de hoogte gehouden van de voortgang van de commissie Keuze Centrale kerk. Deze commissie boog zich over de vraag welke van de drie kerken in Wassenaar het liturgisch centrum moet worden voor nu en de nabije toekomst. We hebben in deze periode heel veel informatie uitgewisseld en de voor en nadelen van de verschillende kerken en mogelijkheden bekeken. Toch kwam de commissie niet tot een keuze. Die taak is teruggeven aan het parochiebestuur.
In De Augustinus van komende maand november hopen we daar meer over te kunnen zeggen.

Pastoor Michel Hagen

Op de centrale website zijn de nieuwbrieven te lezen die hierover gepubliceerd zijn. Zie hiervoor in het menu links onder het kopje Toekomst RK Wassenaar.

KERKBALANS 2018

Na 8 jaar lang de zorg voor de financiën van de Sint Jozefparochiekern te hebben gehad heeft Hans Overgaag zijn taak kunnen overdragen aan Jolanda Smits-van Schaik.

In het kader van de Kerkbalans 2018 breekt Jolanda Smits een lans om toch vooral de bijdrage aan de Sint Jozefparochiekern te blijven overmaken. Het is een feit dat de kerkelijke inkomsten teruglopen door overlijden, door verhuizen, terwijl de kosten gewoon doorgaan.

Het abonnement van ons parochieblad De Augustinus is tot 2017 gehandhaafd. Het Parochiebestuur H. Augustinus heeft besloten dat met ingang van 1 januari 2017 de parochianen die kerkbijdrage betalen het parochieblad ontvangen. Vriendelijk verzoek om het bedrag van uw kerkbijdrage met 15 euro (indien mogelijk) te verhogen, zodat ook hier de kosten niet de pan uit gaan rijzen.

In 2018 is de Kerkbalans landelijk in januari georganiseerd. In onze Sint Jozefparochiekern worden de formulieren voor de parochianen gereed gemaakt op maandagochtend 15 januari 2018, van 09.30 tot 12.00 uur. Indien u de gelegenheid hebt een handje te helpen: van harte welkom! Er is koffie met wat lekkers, en ter afsluiting erwtensoep.

Heel veel dank voor het ondersteunen van uw, van onze parochie, met uw activiteiten, en met uw financiële bijdrage.

EvdW