Vieringen in de zomer

In het kader van meer samenwerking zijn de vieringen in de maanden juli en augustus anders dan gebruikelijk. In de oneven weken is er op zaterdagavond in de Sint Jozefkerk een eucharistieviering, op zondag vervalt de eucharistieviering. Wel is in de Sint Willibrorduskerk om 09.30 uur een eucharistieviering en in De Goede Herderkerk om 11.00 uur.

In de even weken is er op zaterdagavond geen viering, en wel op de zondagochtend, aanvang 09.30 uur.

Pastoor Hans van Winkel overleden

Op dinsdag 29 mei ontvingen wij het droeve bericht dat pastoor Hans van Winkel is overleden. Pastoor Hans van Winkel heeft in Wassenaar gestaan van 1995 tot 2003. Hij was de eerste pastoor die drie paroches (Jozef, Willibrordus en Goede Herder) onder zijn bewind had. Pastoor van Winkel heeft het samenwerkingsproces deskundig en liefdevol begeleid. Dinsdag 5 juni a.s. is om 11.00 uur de uitvaartviering in de Sint Nicolaaskerk te Zoetermeer. Wij zijn pastoor van Winkel dankbaar voor zijn pastorale begeleiding. Wij bidden voor zijn zielenrust.

Pater Ton Peters ofm vijftigjarig priesterjubileum

Op zondag 3 juni j.l. vierde pater Ton Peters zijn vijftigjarig priesterjubileum in onze Sint Jozefkerk. De plechtige eucharistieviering – waaarin pastoor Michel Hagen en diaken George Brink mede voorgingen – werd bijgewoond door familie, vrienden, parochianen uit de Hartebrugkerk in Leiden en onze eigen parochianen. Pater Ton Peters memoreerde het feit dat hij hetzelfde kazuifel droeg als vijftig jaar geleden! Zijn hele leven passeerde toch wel de revue: met klasgenoot/buurjongen Leo Elshout fietsen naar Munchen, zijn intrede bij de Orde van de Franciscanen, en zijn gehele werkzame leven: pastoor in diverse parochies, adjunct-secretaris van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, binding met Scouting Nederland en de Sint Gregoriusvereniging. De voorzitter van de Beheercommissie, Gabrie Lansbergen, bood de jubilars zakgeld aan voor de reis naar Hongarije. Pater Ton Peters is ook werkzaam voor de Hongaarse Parochiegemeenschap in Nederland. Ook  kreeg hij een fraai boeket bloemen, en een mand met kaas ”voor onderweg”. Een hartelijk applaus bevestigde de felicitatiewoorden van Gabrie Lansbergen. Velen felciteerden de jubilaris na afloop van de viering, en met een informele lunch werd deze festiviteit afgesloten.

EvdW

Kerkenloop zondag 17 juni a.s.

Op zondag 17 juni a.s. wordt door de parochie H. Augustinus – in samenwerking met kerken van verschillende geloofsrichting in de regio – een ”kerkenloop” georganiseerd. U kunt fietsen, lopen, in totaal 33 km. U kunt natuurlijk ook een deel van de route ”doen”. Het goede doel is in samenwerking met ”Kerk In Nood” vastgesteld. Het betreft de christenen die in het Midden-Oosten een ongenadig hard bestaan hebben. Om deze mensen een hart onder de riem te steken gaan wij met elkaar de kerken in de regio aan elkaar verbinden. De start is om 13.00 uur, er volgt nog meer informatie, dus houdt u de plaatselijke pers – en deze website – in het oog! Doe mee, alles wat ons verbindt met elkaar en de christenen in het Midden-Oosten is goed!

Het inschrijfgeld is 2,50 euro (kinderen) en 5 euro (vanaf 18 jaar). U/je kunt je ook laten sponsoren! Kijk voor (nog) meer informatie op de site van de parochie H. Augustinus.

KERKBALANS 2018

Na 8 jaar lang de zorg voor de financiën van de Sint Jozefparochiekern te hebben gehad heeft Hans Overgaag zijn taak kunnen overdragen aan Jolanda Smits-van Schaik.

In het kader van de Kerkbalans 2018 (de eerste Kerkbalansactie was in 1973)breekt Jolanda Smits een lans om toch vooral de bijdrage aan de Sint Jozefparochiekern te blijven overmaken. Het is een feit dat de kerkelijke inkomsten teruglopen door overlijden, door verhuizen, terwijl de kosten gewoon doorgaan.

Het abonnement van ons parochieblad De Augustinus is tot 2017 gehandhaafd. Het Parochiebestuur H. Augustinus heeft besloten dat met ingang van 1 januari 2017 de parochianen die kerkbijdrage betalen het parochieblad ontvangen. Vriendelijk verzoek om het bedrag van uw kerkbijdrage met 15 euro (indien mogelijk) te verhogen, zodat ook hier de kosten niet de pan uit gaan rijzen.

Dank aan al die nijvere parochianen die voortdurend in de weer zijn om onze Sint Jozefparochiegemeenschap bruisend te houden!. Alsmede veel dank voor het ondersteunen van uw, van onze parochiekern, met uw activiteiten, en met uw financiële bijdrage.

EvdW

Bazaar was een succes!

Op zaterdag 10 maart j.l. is  voor de vijfde keer een Bazaar georganiseerd. De opbrengsten waren voor onze eigen Sint Jozefkerk. Maar ook een aantal goede doelen, waaronder het Hospice, de Zorgboerderij en op deze zaterdag, 10 maart j.l., was (een deel van) de opbrengst voor Stichting DINKA. Aan het eind van de dag is een cheque overhandigd aan de voorzitter van Stichting DINKA, Aad Looijestein, die zeer verheugd was met dit bedrag. Ook André van Herk kwam op de Bazaar een kijkje nemen in de loop van de dag. Kimberley Zandvliet mailde zelf vanuit Afrika een bedankbriefje!

De Bazaarwerkgroep, met als voorzitter Sjors Corèl, heeft uitstekend werk geleverd. Niet alleen uitstekend werk, het was ook zeer goed verzorgd, alle artikelen mooi ten toon gesteld, kleine prijsjes waardoor men gemakkelijk iets meer aanschafte dan men van plan was. Nadat alles was opgeruimd (lees: versjouwd!) was de Bazaarwerkgroep blij met het financiële resultaat van niet alleen deze zaterdag, maar wekenlang hard werken!