Toekomst RK Wassenaar

Er is een bijeenkomst geweest met Ton Bernds, één van de auteurs van het boek ‘God in Nederland’, waarin de kerkelijke ontwikkelingen van de afgelopen decennia in kaart zijn gebracht en prognoses worden gepresenteerd voor de komende decennia. U heeft daarover in ons parochieblad De Augustinus reeds het een en ander kunnen lezen.

Voor onze parochie H. Augustinus is de conclusie dat wij, parochiebestuur en pastoraal team, ernaar willen streven dat elk van onze vier dorpen, Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar in 2030 een vitale, levensvatbare geloofsgemeenschap heeft. Elk van die geloofsgemeenschappen zal dan vieren in één centrale kerk in het eigen dorp.

Voor Wassenaar betekent dit, dat wij de komende jaren moeten werken aan de vorming van één parochiekern. Dit betekent één pastoraatgroep, één beheercommissie en de keuze voor een centrale kerk in Wassenaar.

Op de centrale website zijn de nieuwbrieven te lezen die hierover gepubliceerd zijn. Zie hiervoor in het menu links onder het kopje Toekomst RK Wassenaar.

Kleuterkerk

De eerstvolgende Kleuterkerk is – na de succesvolle Kleuterpaaskerk op Paaszaterdag – weer gewoon op een zondag. En wel op zondag 14 mei a.s., aanvang 11.30 u.  Van harte welkom!

Terugblik

Op Witte Donderdag was er om 19.00 uur een plechtige eucharistieviering in onze Sint Jozefkerk. de viering was goed bezocht, met parochianen uit alle drie de Wassenaarse parochiekernen.  De Paaswake was  in de Sint Willibrorduskerk, de koren Pro Deo en de Magnificat Cantorij verleenden hieraan hun muzikale medewerking. Ook deze viering was feestelijk en sfeervol. Op Eerste Paasdag zong het koor The New Voices in onze Sint Jozefkerk. De kerk was goed bezet, de Paasmorgen werd ingetogen en blij gevierd. Op Tweede Paasdag was de gezamenlijke viering in onze kerk.

Nu gaan wij weer verder met de gewone vieringen. Het blijft nog Pasen tot en met Eerste Pinksterdag. De Eerste H. Communieviering zal plaatsvinden op zondag 21 mei a.s., aanvang 09.30 uur, in de Sint Willibrorduskerk.

Emmy van der Wilk.

KERKBALANS 2017

Na 8 jaar lang de zorg voor de financiën van de Sint Jozefparochiekern te hebben gehad heeft Hans Overgaag zijn taak kunnen overdragen aan Jolanda Smits-van Schaik.

In het kader van de Kerkbalans 2017 breekt Jolanda Smits een lans om toch vooral de bijdrage aan de Sint Jozefparochiekern te blijven overmaken. Het is een feit dat de kerkelijke inkomsten teruglopen door overlijden, door verhuizen, terwijl de kosten gewoon doorgaan.

Het abonnement van ons parochieblad De Augustinus is tot 2017 gehandhaafd. Het Parochiebestuur H. Augustinus heeft besloten dat met ingang van 1 januari 2017 de parochianen die kerkbijdrage betalen het parochieblad ontvangen. Vriendelijk verzoek om het bedrag van uw kerkbijdrage met 15 euro (indien mogelijk) te verhogen, zodat ook hier de kosten niet de pan uit gaan rijzen.

Heel veel dank voor het ondersteunen van uw, van onze parochie, met uw financiële bijdrage.

EvdW