Parochiële Livestream Viering

op Zondag 15 mei 11:00 komt de livestream vanuit Oegstgeest, H. Willibrordkerk

5e zondag van Pasen, pastoor Franken / diaken Winnubst, Schola: 

De link: https://youtu.be/ad47ah1ljtE

Er is ook de mogelijkheid tot digitaal collecteren via de Givt-app. 

Inzamelingsactie voor Oekraïne vanuit Amerikaanse School en Raad van Kerken

Sinds de oorlog in Oekraïne zijn er ook gevluchte Oekraïense leerlingen op de
Amerikaanse School in Wassenaar. Op de vraag aan hen wat er nodig is, zeiden
zij: hulp niet voor ons, maar voor de achtergebleven mensen in Oekraine. Die
handschoen is opgenomen door de Amerikaanse School. De actie wordt
gecoördineerd door een van de Oekraïense ouders bij de Amerikaanse School
(mevrouw Lesya Verheijen).
Zij hebben de Raad van Kerken Wassenaar gevraagd mee te doen.
Vanzelfsprekend sluiten de kerken zich bij de actie aan!
Concreet wordt u gevraagd om op zondag 15 mei items uit de onderstaande
lijst mee te nemen naar de viering in de St. Willibrord en De Goede Herder. Er
wordt dan gezorgd dat deze producten bij de Amerikaanse School komen.
Van dinsdag t/m vrijdag 10-13 mei tussen 09.00 en 13.00 uur kunt u de spullen
ook afgeven bij de Sloep.
Daarna wordt het transport naar Oekraïne geregeld en worden de goederen
bezorgd aan de Piven Foundation in Uzhgorod (westelijk gedeelte van
Oekraïne). Voor deze actie zijn we specifiek op zoek naar de volgende zaken:
Hoogste Prioriteit
Voedingsproducten – droog voedsel (pasta en rijst);
blikvoeding (groenten, sauzen, soepen) lang houdbare
producten (liefst in soft packs).
Babyvoeding en graanproducten.
Hygiëne items – zeep (bij voorkeur stukken), douchegel,
shampoo, deodorant, tandpasta, tandenborstels, luiers,
maandverband, baby doekjes.
Ondergoed en sokken (voor kinderen en volwassenen alleen
nieuw!).
Zwangerschapskleding en seizoenskleding voor kinderen.
Medium prioriteit
Bedlinnen, handdoeken, lakens, dierenvoeding en schoenen.

Foto’s laatste viering op 20 maart

Op Zondag 20 maart is tijdens de eucharistieviering de St. Jozefkerk aan de Eredienst onttrokken. De kerk zat vol met parochianen en belangstellenden. Monseigneur van der Hende ging voor in de viering.

Na de viering werden het Allerheiligste, de Godslamp samen met de relikwieën uit het altaar. de kerk uitgedragen en in processie naar de Sint Willibrorduskerk gebracht.

In de Sint Willibrorduskerk is een Jozefkapel ingericht die door de bisschop ingezegend is.

Foto”s: Gabrie Lansbergen

Eucharistieviering, live-stream, zondag 17 april, PASEN, vanuit H.Joannes de Doperkerk in Katwijk.

De viering op eerste Paasdag komt uit de H. Joannes de Doperkerk in Katwijk. Aanvang: 09.30 uur.

Celebrant: kapelaan Boris.

  https://youtu.be/jreqATJHe2k

Vertrek kapelaan Plavcic per 29 mei

Bisschop Van den Hende stemt in met het vertrek van kapelaan Boris Plavcic uit de parochie H. Augustinus per 29 mei 2022.

Kapelaan  Plavcic heeft een verzoek ingediend bij kardinaal Vinko Puljic om voor een periode van vijf jaar zijn priesterlijke bediening te mogen uitoefenen in het aartsbisdom Sarajevo. Na een begeleide retraite onderstreept kapelaan Plavcic dat het geen kwestie is van heimwee naar het land waar hij geboren en opgegroeid is noch omdat het bisdom Rotterdam niet goed zou zijn om te werken. Hij wil onderzoeken of een voortzetting van zijn priesterlijke bediening in het aartsbisdom Sarajevo de wil van God is.

Kardinaal Vinko Puljic en bisschop Van den Hende hebben in onderling overleg besloten zijn verzoek nader uit te werken en af te stemmen.

Sinds 8 november 2015 is Boris Plavcic actief in de parochie H. Augustinus, eerst als transeunt diaken en sinds 28 mei 2016 als priester. In die jaren heeft hij zich naar beste vermogen ingezet voor onze gemeenschap en in woord en daad en met groot jeugdig enthousiasme het Evangelie in ons midden verkondigd en de sacramenten gevierd. Daar zijn wij hem veel dank voor verschuldigd.

Van harte wordt uw gebed gevraagd voor de nieuwe werkzaamheden van kapelaan Boris Plavcic en voor het pastoraal team dat zich inzet voor het welslagen van de pastoraal in de parochie H. Augustinus. Naar verwachting zal kapelaan Boris in de zomer naar het bisdom Sarajevo gaan om daar als parochiepriester te gaan werken.

Vanaf 5 april 2020 digitale collecte in 4 parochiekernen: Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Tijdens de (internet) vieringen kan u vanuit huis meedoen met de collecte door digitaal te geven met behulp van de GivT-app. Vanaf 5 april bieden naast Katwijk, ook Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar deze digitale oplossing aan.

Voor het downloaden van de app verwijzen we naar de bijlage. Op pagina 14 in De Augustinus van april en op eerdere berichten op de diverse websites is eveneens verdere toelichting en uitleg vinden. [Lees meer…]

KERKBALANS 2022

KERKBALANS 2022 zal gezamenlijk door de drie r.k. Wassenaarse parochiekernen gestart worden. U hoort/leest hierover begin van dit jaar. De formulieren voor de Kerkbalans 2022 worden binnenkort bij u in de brievenbus bezorgd.

Dank aan al die nijvere parochianen die voortdurend in de weer zijn om onze Sint Jozefparochiegemeenschap bruisend te houden!. Alsmede veel dank voor het ondersteunen van uw, van onze parochiekern, met uw activiteiten, en met uw financiële bijdrage.

EvdW

Gezinscatechese

In januari 2019 zijn wij  in onze parochie gestart met een nieuw catecheseproject voor gezinnen. Dit is een aanbod aan ouders van nu; ouders die het geloof aan hun kinderen willen doorgeven en ook zelf verlangen naar verdieping en bezinning.

Wilt u meer weten?

Ga naar de link. Met deze link kunt u een informatie-brief en een informatie-folder downloaden en als u mee wilt doen, kunt u zich via deze link ook aanmelden.