Kleuterkerk

De eerstvolgende Kleuterkerk is met Pasen. Op Paaszaterdag, 15 april, aanvang: 17.00 uur, in onze Sint Jozefkerk. Van harte welkom!

Vooruitblik

Nu de Veertigdagentijd al weer gaat opschieten is het tijd om naar de vieringen in de Goede Week te gaan kijken. Op Witte Donderdag is er om 19.00 uur een plechtige eucharistieviering in onze Sint Jozefkerk. De Kruisweg op Goede Vrijdag is om 15.00 uur in de Sint Willirbrorduskerk. Ook de Plechtigheden van de Goede Vrijdag ’s avonds om 19.00 uur in de Sint Willibrorduskerk. De Paaswake is in de Sint Willibrorduskerk, de koren Pro Deo en de Magnificat Cantorij verlenen hieraan hun muzikale medewerking. Op Eerste Paasdag zingt het koor The New Voices in onze Sint Jozefkerk, aanvang 09.30 uur. Op Tweede Paasdag is de gezamenlijke viering in onze kerk, aanvang 09.30 uur.

Van harte welkom bij al deze vieringen, die ongetwijfeld weer mooi verzorgd, zinnig en sfeervol zullen zijn.

Emmy van der Wilk.

KERKBALANS 2017

Na 8 jaar lang de zorg voor de financiën van de Sint Jozefparochiekern te hebben gehad heeft Hans Overgaag zijn taak kunnen overdragen aan Jolanda Smits-van Schaik.

In het kader van de Kerkbalans 2017 breekt Jolanda Smits een lans om toch vooral de bijdrage aan de Sint Jozefparochiekern te blijven overmaken. Het is een feit dat de kerkelijke inkomsten teruglopen door overlijden, door verhuizen, terwijl de kosten gewoon doorgaan.

Het abonnement van ons parochieblad De Augustinus is tot 2017 gehandhaafd. Het Parochiebestuur H. Augustinus heeft besloten dat met ingang van 1 januari 2017 de parochianen die kerkbijdrage betalen het parochieblad ontvangen. Vriendelijk verzoek om het bedrag van uw kerkbijdrage met 15 euro (indien mogelijk) te verhogen, zodat ook hier de kosten niet de pan uit gaan rijzen.

Heel veel dank voor het ondersteunen van uw, van onze parochie, met uw financiële bijdrage.

EvdW

H. Doopsel

Zondag 20 november j.l. is de dochter van Marianne Meel en Johan Schaart door het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap opgenomen. Wij wensen de dopelinge, Renske, haar ouders en haar broertje, grootouders en verdere familie, alle goeds. Namens de Sint Jozef van harte gefeliciteerd! Dat wij elkaar vaak mogen ontmoeten, in de kerk en/of daarbuiten!