Vrijwilligersfeest

Op zondag 26 juni j.l. heeft het koor The New Voices tijdens de eucharistieviering de muziek verzorgd. De gezangen werden enthousiast en verfrissend vertolkt.  Na afloop van de viering was er in SION koffie, thee en limonade, met iets lekkers erbij. Namens de Beheercommissie en de Pastoraatgroep van de Sint Jozefparochiekern is dit feest u aangeboden, als dank voor al het vrijwilligerswerk dat u / dat jij al zo lang doet, en hebt gedaan! Voor parochianen die overwegen om vrijwilliger te worden: kom erbij en zie hoe fijn en gezellig het is om met elkaar te werken aan onze bruisende Jozefgemeenschap! Na de koffie stond er een hapje en drankje gereed. Huub Wellner, zanger en entertainer, verzorgde de muziek, nostalgisch, country en eigentijds. Huub is al jaren actief in de muziek, het was hem toevertrouwd, en het ”spetterde”! Een aantal parochianen werd in het zonnetje gezet, om hen extra te bedanken voor datgene waar zij al jaren aan werken, voor ”De Jozef”! Het betrof Piet van Leeuwen (jarenlang koorlid, Klussenclub, hand- en spandiensten); Jos Rijnbeek (”Op Blote voeten”, administratie Kerkbijdrage, 40 jaar koorlid); en Truus Wensveen (I.C.W., parochiebestuur, pastoriedienst, wijkcontactpersoon). Zij kregen de ”Sint Jozefparochiekern-Award”, een boeket bloemen en applaus van de kerkgangers! Gabrie Lansbergen, voorzitter van de Beheercommissie, sprak deze drie parochianen toe. Het was een genoegen om dit bruisende Jozeffeest bij te wonen!

Eerste mis van Boris

Op dinsdag 31 mei heeft kapelaan Boris de eerste mis geleid in onze St. Jozef kerk.

Boris 31 mei

na afloop van de viering heeft hij alle seminaristen uitgenodigd op het altaar om ze voor te stellen.

Priester jubileum pastoor Hagen

PastoorMichel.foto

Op 22 mei 2016 viert onze pastoor Michel Hagen zijn 25 jarig priesterjubileum. De H. Mis uit dankbaarheid vindt op die zondag plaats om 14.30 uur in de H. Laurentiuskerk te Voorschoten. Aansluitend is er een parochie feest in het Bondsgebouw naast de kerk aan de Leidseweg 100, 2251 LG Voorschoten, alwaar u pastoor Hagen kunt feliciteren met zijn zilveren priesterjubileum.

Het parochiebestuur van de H. Augustinus nodigt u hierbij van harte uit om bij bovengenoemde feestelijkheden aanwezig te zijn.

Kerkbijdrage

In de tweede helft van januari ontvangt u – in het kader van de Actie Kerkbalans – een brief met een eigen gemaakte Sint Jozef folder. Hierin wordt uw aandacht gevraagd voor bovengenoemde actie. Om de tekorten niet te hoog te laten oplopen streven we naar meer inkomsten uit de Actie Kerkbalans, hopend dat u iets meer geeft dan vorige jaren voor onze Sint Jozefkerk en Jozefgemeenschap: voor elkaar en met elkaar! Bovendien vragen wij ook of u zich actief wilt inzetten als vrijwilliger voor de Sint Jozefgemeenschap.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Gabrie Lansbergen,

voorzitter Beheercommissie Sint Jozefparochiekern.

Actie Kerkbalans

Van zondag 17 tot en met 31 januari gingen duizenden vrijwilligers op pad: de mensen die in stad en dorp persoonlijk de brieven overhandigen van Actie Kerkbalans, de landelijke actie waarmee een financiële bijdrage is gevraagd voor de lokale kerken in Nederland.

Actie Kerkbalans is – letterlijk – ingeluid op zaterdag 16 januari j.l.  Om exact twaalf uur luidden in heel Nederland de kerkklokken, in het bisdom Rotterdam de klokken van de Maria van Jessekerk in Delft. Het luiden van de klokken werd gedaan op diverse plaatsen door prominente Nederlanders die zo aandacht vroegen voor de rol van de kerk in de Nederlandse samenleving en met het inluiden, het startschot gaven voor de actie.

Ook in onze parochiekern is de actie gestart, doet u mee?