Kleuterkerk

In de nieuwe ”De Augustinus” van maart 2017 is abusievelijk niet vermeld de Kleuterkerk. Deze vindt plaats op zondag 12 maart 2017, aanvang 11.30 uur. Van harte welkom!

Terugblik

Ook al zijn wij eind 2016 overspoeld met overzichtjes, terugblikken en ranglijsten, toch hier ook een terugblik. De Sint Jan Baptistschool heeft de Kerstviering een nieuw elan gegeven. Er is een looproute door de wijk gemaakt, met waxinelichtjes (hoe bleven die branden in de regen?), er waren herauten die aankondigden dat de gezinnen ”op reis” moesten gaan. Dat deden zij! Bij iedere ”herberg” werd er een deel van het Kerstverhaal uitgebeeld door kinderen uit groep 7 en 8. Zo maakten ouders en kinderen het Kerstverhaal aan den lijve mee! De Kerstviering van het Adelbertcollege was als vanouds: een koor van leerlingen dat uitstekend zong, een kerstverhaal door klas 3 en 4 zelf gemaakt en opgevoerd, en aan het eind van de viering de confettiregen! De Sint Jozefschool zong met alle groepen nieuwe kerstliedjes, ook hier werd het Kerstverhaal door kinderen uitgebeeld. De Kleuterkerk was vol met herdertjes, engeltjes, schaapjes, en ook Maria en Jozef, met een gezegend Kerstkindje! De Nachtmis was schitterend, met de Magnificat Cantorij als muzikaal hoogtepunt. De Dagmis met The New Voices sfeervol, de kerk was goed bezet. Dank aan de medewerkers: koorleden en leiding, kosters, bloemenmeisjes, acolieten, misdienaars, en niet te vergeten de voorgangers! Met zoveel inspanning zijn er zulke mooie kerstvieringen tot stand gekomen!

EvdW

KERKBALANS 2017

Na 8 jaar lang de zorg voor de financiën van de Sint Jozefparochiekern te hebben gehad heeft Hans Overgaag zijn taak kunnen overdragen aan Jolanda Smits-van Schaik.

In het kader van de Kerkbalans 2017 breekt Jolanda Smits een lans om toch vooral de bijdrage aan de Sint Jozefparochiekern te blijven overmaken. Het is een feit dat de kerkelijke inkomsten teruglopen door overlijden, door verhuizen, terwijl de kosten gewoon doorgaan.

Het abonnement van ons parochieblad De Augustinus is tot 2017 gehandhaafd. Het Parochiebestuur H. Augustinus heeft besloten dat met ingang van 1 januari 2017 de parochianen die kerkbijdrage betalen het parochieblad ontvangen. Vriendelijk verzoek om het bedrag van uw kerkbijdrage met 15 euro (indien mogelijk) te verhogen, zodat ook hier de kosten niet de pan uit gaan rijzen.

Heel veel dank voor het ondersteunen van uw, van onze parochie, met uw financiële bijdrage.

EvdW

H. Doopsel

Zondag 20 november j.l. is de dochter van Marianne Meel en Johan Schaart door het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap opgenomen. Wij wensen de dopelinge, Renske, haar ouders en haar broertje, grootouders en verdere familie, alle goeds. Namens de Sint Jozef van harte gefeliciteerd! Dat wij elkaar vaak mogen ontmoeten, in de kerk en/of daarbuiten!