Bazaar

Er komt weer een Bazaar! U kunt uw spullen die u niet meer nodig heeft aanreiken bij de pastorie op woensdagen van 09.00 tot 12.00 uur. De verkoop zal plaatsvinden tijdens de Bazaar op vrijdag 28 oktober a.s. van 19 tot 21 uur, en zaterdag 29 oktober a.s. van 10 tot 16 uur.

Van harte welkom, zowel voor de inbreng van spullen, voor – wie weet – de aankoop van spullen die de moeite waard zijn op 28 en 29 oktober a.s. Onder voorbehoud vindt op vrijdagavond een veiling plaats.

Dank voor uw medewerking. De opbrengst van de Bazaar zal zijn gedeeltelijk voor onze Sint Jozefkerk, en gedeeltelijk voor gereedschap voor de Zorgboerderij van Sandra en Gerard Oliehoek. U ziet: uw geld komt zeker goed terecht!

Opening schooljaar

Op dinsdag 23 augustus vierde het Adelbertcollege de opening van het schooljaar in onze Sint Jozefkerk. Tot twee keer toe was de kerk gevuld met scholieren. Het thema was: Adelbertcollege van jou en voor jou!

Vrijdag 26 augustus viert de Sint Jan Baptistschool de opening van het schooljaar, ook in onze Sint Jozefkerk. Dan is de kerk gevuld met kinderen en ouders, die vol enthousiasme met een nieuwe klas en een nieuwe juf of meester een nieuwe start maken.

Eerste mis van Boris

Op dinsdag 31 mei heeft kapelaan Boris de eerste mis geleid in onze St. Jozef kerk.

Boris 31 mei

na afloop van de viering heeft hij alle seminaristen uitgenodigd op het altaar om ze voor te stellen.

Kerkbijdrage

In de tweede helft van januari ontvangt u – in het kader van de Actie Kerkbalans – een brief met een eigen gemaakte Sint Jozef folder. Hierin wordt uw aandacht gevraagd voor bovengenoemde actie. Om de tekorten niet te hoog te laten oplopen streven we naar meer inkomsten uit de Actie Kerkbalans, hopend dat u iets meer geeft dan vorige jaren voor onze Sint Jozefkerk en Jozefgemeenschap: voor elkaar en met elkaar! Bovendien vragen wij ook of u zich actief wilt inzetten als vrijwilliger voor de Sint Jozefgemeenschap.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Gabrie Lansbergen,

voorzitter Beheercommissie Sint Jozefparochiekern.

Actie Kerkbalans

Van zondag 17 tot en met 31 januari gingen duizenden vrijwilligers op pad: de mensen die in stad en dorp persoonlijk de brieven overhandigen van Actie Kerkbalans, de landelijke actie waarmee een financiële bijdrage is gevraagd voor de lokale kerken in Nederland.

Actie Kerkbalans is – letterlijk – ingeluid op zaterdag 16 januari j.l.  Om exact twaalf uur luidden in heel Nederland de kerkklokken, in het bisdom Rotterdam de klokken van de Maria van Jessekerk in Delft. Het luiden van de klokken werd gedaan op diverse plaatsen door prominente Nederlanders die zo aandacht vroegen voor de rol van de kerk in de Nederlandse samenleving en met het inluiden, het startschot gaven voor de actie.

Ook in onze parochiekern is de actie gestart, doet u mee?